Portret vaschinadi Muntogna da Schons

Igl noss vaschinadi dat igl davent digls 1.1.2021. El e naschieu or da la fusiùn digls vaschinadis da Casti-Vargistagn, Donat, Lon a Maton.

Cun 360 avdànts e igl vaschinadi Muntogna da Schons egn digls pintgs vaschinadis digl cantùn.

La Muntogna da Schons tànscha digl fùns da la val tocen sei tigl Pez Bavregn sen 2898 meters sur mar.

Parc Natiral Beverin

Anzemel cun Andeer, Farera, Valragn a Sur, Runtgaglia, Val Stussavgia, Tschupegna a Ziràn-Reschen â igl vaschinadi Muntogna da Schons fundo l’Uniùn Parc natiral Beverin igl on 2009. La fegnamira e da rinfurzar anzemel egn’economeia manada a moda direvla, la promoziùn digl comerzi cun products a survetschs indigens sco ear igl mantegnamaint a la revitalisaziùn da la qualitad da la natira a da la cuntrada.

La visiùn cuminevla digls vaschinadis anturn igl Pez Bavregn e «Igl Parc natiral Beverin – Liac da viver, da cultura, da lavur a recreaziùn cun spiert da pionier – betga me pigl capricorn.
Anzemel creagn nus cun parschuasiùn perspectivas direvlas a vagn quito par las nossas resursas a pigl noss ambiaint.»

Cun la sia savida, igls seas survetschs a cun coordinar s’angascha igl team pigls interess da la regiùn. Ascheia sabasan tut igls projects sen iniziativas da la populaziùn a segls basegns digls
vaschinadis digl Parc natiral.

Parc Natiral Beverin
Center da Capricorns | 7433 Wergenstein
081 650 70 10 | info@naturpark-beverin.ch
www.naturpark-beverin.ch